Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρία ¨Α. Χατζηπροδρόμου κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε.¨ με το εμπορικό σήμα ¨MALE AFFAIR¨, προχωρεί στη συλλογή προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ηλεκτρονικού διαδικτυακου τόπου της, www.maleaffair.com, μόνο με την έγκριση και τη συγκατάθεση αυτών.

Η παραχώρηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων από μέρους των χρηστών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη της συνδιαλλαγής αυτών με την εταιρία. Κάθε χρήστης που δίνει τα προσωπικά του στοιχεία στην εταιρία ¨Α. Χατζηπροδρόμου Κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε.¨ συναινεί στην τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την εταιρία, τηρούμενο σύμφωνα με το νόμο 2472/1997, όπως ισχύει και όπως αυτός τροποποιήθηκε σύμφωνα με τους νόμους 3471/2006 και 3917/2011,  με σκοπό τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της και την ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας της, www.maleaffair.com, με e-mail για νέα ή προσφορές των προϊόντων της.   Η ¨Α. Χατζηπροδρόμου Κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε.¨ χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα πλαίσια της  συνεργασίας της με το καταναλωτικό κοινό στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση αυτού.

Συγκεκριμένα, σκοπός της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι :

  •  Η προβολή και προώθηση προϊόντων της εταιρίας

  •  Η ενημέρωση των καταναλωτών και η επικοινωνία αυτών με την εταιρία

  •  Η διαχείριση παραγγελιών και παραπόνων των καταναλωτών

Η εταιρία ¨Α. Χατζηπροδρόμου Κ΄ΣΙΑ Ο.Ε.¨ δεν εμπορεύεται ούτε κοινοποιεί σε τρίτους προσωπικά δεδομένα. Επίσης, δεν επεξεργάζεται ‘ευαίσθητα δεδομένα’, δηλαδή τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή στην ερωτική ζωή (σύμφωνα με  τη σχετική Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων).

Στην περίπτωση όπου κάποιος καταναλωτής δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με τα προϊόντα και της υπηρεσίες της εταιρίας, παρακαλείται να το γνωστοποιήσει στην εταιρία ή να διαγραφεί από τη λίστα παραληπτών ακολουθώντας το σχετικό link στο newsletter της εταιρίας.   

Pin It on Pinterest