Ανάλυση Cookies του Ιστοτόπου maleaffair.com

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Η.Π.Α.

Cookies στο σύνολο: 11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απαραίτητα – Τεχνικά Cookies (5)

Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

ONOMA COOKIE                              ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                ΤΥΠΟΣ                  ΔΙΑΡΚΕΙΑ     

JSESSIONID                                         nr-data.net                                         HTTP                     Επίσκεψη

Περιγραφή σκοπού του cookie: Διατηρεί τις καταστάσεις χρηστών σε αιτήματα σελίδων

Πηγή: https://www.maleaffair.com/shop-online/?filter_brand=alessandro-gilles

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ

 

rc::a                                                       google.com                                        HTML                    Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ. Είναι βασικό για την ιστοσελίδα προκειμένου να δημιουργεί έγκυρες αναφορές σχετικά με την χρήση της.

Πηγή: google.com/recaptcha/api.js?onload=renderInvisibleReCaptcharender=explicit

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ

rc::c                                                        google.com                                        HTML                    Επίσκεψη

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ.

Πηγή: google.com/recaptcha/api.js?onload=renderInvisibleReCaptcharender=explicit

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ

wc_cart_hash_#                        maleaffair.com                       HTML                      Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αταξινόμητο

Πηγή: https://www.maleaffair.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_cc9cb 5cea7763a0512b6d7e9d7be64cd.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ

wc_fragments_#                           maleaffair.com                             HTML                    Επίσκεψη

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αταξινόμητο

Πηγή: https://www.maleaffair.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_cc9cb 5cea7763a0512b6d7e9d7be64cd.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (4)

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.

ONOMA COOKIE                              ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                ΤΥΠΟΣ                  ΔΙΑΡΚΕΙΑ     

_ga                                                         maleaffair.com                               HTTP                     2 χρόνια

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

_gat                                                       maleaffair.com                               HTTP                     1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων

Πηγή:  Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

_gid                                                       maleaffair.com                               HTTP                     1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

collect                                                  google-analytics.com                    Pixel                      Επίσκεψη

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στην Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη. Καταγράφει  τον επισκέπτη σε συσκευές και αγοραστικά κανάλια.

Πηγή: https://www.googleanalytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies Στόχευσης (Μάρκετινγκ) (2)

Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τα πρόσωπα και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές.

ONOMA COOKIE                              ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                ΤΥΠΟΣ                  ΔΙΑΡΚΕΙΑ     

common/cavalry_endpoint.php   facebook.com                                Pixel                      Επίσκεψη

Περιγραφή σκοπού του cookie: Συλλέγει δεδομένα της συμπεριφοράς του επισκέπτη από πολλαπλές ιστοσελίδες, προκειμένου να εμφανίσει σχετικές διαφημίσεις. Επίσης επιτρέπει στον ιστότοπο να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό εμφάνισης της ίδιας διαφήμισης στον επισκέπτη.

Πηγή: https://www.facebook.com/common/cavalry_endpoint.php?t_cstart=1595503528734t_start= 1595503528734t_domcontent=1595503528760t_layout=1595503529078t_onload =1595503529078t_paint=1595503529078t_creport=1595503529078t_tti=1595503528760lid=6852635473609540892-0

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ολλανδία

messenger_live_chat_https://www.maleaffair.com/ma/_366829233377926_0   facebook.com HTML Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αταξινόμητο

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.